หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
ข้อมูลพื้นฐาน

General
เกี่ยวกับ อบต.

About Us
บุคลากร

Personal
ข่าวสาร

News
ระเบียบ

Rules
แผน

Planning
สนทนา

Webboard
ติดต่อ

Contact Us
 
 
   
 
 
 
 
กลยุทธ์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน
 
กลยุทธ์การพัฒนาด้านการคมนาคมขนส่งและการจัดการผังเมือง
 
กลยุทธ์การพัฒนาด้านสังคมและส่งเสริมคุณภาพชีวิต

กลยุทธ์การพัฒนาด้านสาธารณสุข

การพัฒนาด้านการป้องกันและระงับโรคติดต่อ
 
กลยุทธ์การพัฒนาอาชีพและเพิ่มรายได้