หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
ประกาศจากระบบ e-GP ในเครือข่าย
หน้าหลัก
หน้าหลัก
ข้อมูลหน่วยงาน
ข้อมูลหน่วยงาน
บุคลากร
บุคลากร
การบริหารบุคคล
การบริหารบุคคล
ข่าวสาร
ข่าวสาร
แผน
แผน
รายงาน
รายงาน
ระเบียบ
ระเบียบ
บริการประชาชน
บริการประชาชน
 
องค์การบริหารส่วนตำบลสวนเมี่ยง
อำเภอชาติตระการ จังหวัดพิษณุโลก
 
 
 
 
กลยุทธ์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน
 
กลยุทธ์การพัฒนาด้านการคมนาคมขนส่งและการจัดการผังเมือง
 
กลยุทธ์การพัฒนาด้านสังคมและส่งเสริมคุณภาพชีวิต

กลยุทธ์การพัฒนาด้านสาธารณสุข

การพัฒนาด้านการป้องกันและระงับโรคติดต่อ
 
กลยุทธ์การพัฒนาอาชีพและเพิ่มรายได้
 
 
 
 
 
 
 
รับเรื่องราวร้องเรียน
โทร : 086-087-3885