หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
หน้าหลัก
หน้าหลัก
ข้อมูลหน่วยงาน
ข้อมูลหน่วยงาน
บุคลากร
บุคลากร
ข่าวสาร
ข่าวสาร
แผน
แผน
รายงาน
รายงาน
ระเบียบ
ระเบียบ
บริการประชาชน
บริการประชาชน
 
องค์การบริหารส่วนตำบลสวนเมี่ยง
อำเภอชาติตระการ จังหวัดพิษณุโลก
 
 
 
 


 
นายจักรภัทร์ ธิติมางกูร
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล
 
 


 

ผู้อำนวยการกองการศึกษาฯ


นายสานิฐ เพิ่มบุญ
นักวิชาการศึกษาชำนาญการ


นางณิชกานต์ อินปัน
เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน


นางเทวิกา ทองแดง
ครู


นางแววดาว ศรภักดี
ครู


นางคำเพียร แป้นเจริญ
ครู


นางสาวจิตรา อินปัน
ผู้ช่วยครูผู้ดูแลเด็ก
 
 
 
 
 
 
 
รับเรื่องราวร้องเรียน
โทร : 086-087-3885