หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
ประกาศจากระบบ e-GP ในเครือข่าย
หน้าหลัก
หน้าหลัก
ข้อมูลหน่วยงาน
ข้อมูลหน่วยงาน
บุคลากร
บุคลากร
ข่าวสาร
ข่าวสาร
แผน
แผน
รายงาน
รายงาน
ระเบียบ
ระเบียบ
บริการประชาชน
บริการประชาชน
 
องค์การบริหารส่วนตำบลสวนเมี่ยง
อำเภอชาติตระการ จังหวัดพิษณุโลก
 
 
 
 


 
นายจักรภัทร์ ธิติมางกูร
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล
โทร : 0819531070
 
 


 
นายเอกชัย มาอยู่
ผู้อำนวยการกองช่าง
โทร : 0806511379


นายสุริยัน อินทะพาท
นายช่างโยธาชำนาญงาน
โทร : 0882901161


นายเฉลิมพล ทองอินทร์
ผู้ช่วยนายช่างโยธา
โทร : 0848149384


ว่าที่ร้อยตรีหญิงอาริสา สีหะวงษ์
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ


นายภานุ ธรรมกุ
ผู้ช่วยนายช่างไฟฟ้า
โทร : 0949234427


นายประเสริฐศิลย์ สุขะตา
พนักงานขับเครื่องกลขนาดเบา
โทร : 0610384082


นายคำนวน พรมภาพ
พนักงานขับยนต์ส่วนกลาง
โทร : 0884295929
 
 
 
 
 
 
 
รับเรื่องราวร้องเรียน
โทร : 055-009-893