หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
ประกาศจากระบบ e-GP ในเครือข่าย
หน้าหลัก
หน้าหลัก
ข้อมูลหน่วยงาน
ข้อมูลหน่วยงาน
บุคลากร
บุคลากร
ข่าวสาร
ข่าวสาร
แผน
แผน
รายงาน
รายงาน
ระเบียบ
ระเบียบ
บริการประชาชน
บริการประชาชน
 
องค์การบริหารส่วนตำบลสวนเมี่ยง
อำเภอชาติตระการ จังหวัดพิษณุโลก
 
 
 
 


 
นายจักรภัทร์ ธิติมางกูร
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล
โทร : 0819531070
 
 


 
นางลำใย บุญเกิด
ผู้อำนวยการกองคลัง
โทร : 0836287224


นางสาวอาภาภรณ์ คำภาแก้ว
นักวิชาการเงินและบัญชีชำนาญการ
โทร : 0985946944


นางสาวรสสุคนธ์ โสพรม
เจ้าพนักงานพัสดุปฏิบัติงาน
โทร : 0984595142


นางสาวภัสสร อินปัน
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานจัดเก็บรายได้
โทร : 0988317048


นางสาวอนุสรา ลาสม
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานการเงินและบัญชี
โทร : 0897040763
 
 
 
 
 
 
 
รับเรื่องราวร้องเรียน
โทร : 055-009-893