หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
ประกาศจากระบบ e-GP ในเครือข่าย
หน้าหลัก
หน้าหลัก
ข้อมูลหน่วยงาน
ข้อมูลหน่วยงาน
บุคลากร
บุคลากร
การบริหารบุคคล
การบริหารบุคคล
ข่าวสาร
ข่าวสาร
แผน
แผน
รายงาน
รายงาน
ระเบียบ
ระเบียบ
บริการประชาชน
บริการประชาชน
 
องค์การบริหารส่วนตำบลสวนเมี่ยง
อำเภอชาติตระการ จังหวัดพิษณุโลก
 
 
 
 


 
นายจักรภัทร์ ธิติมางกูร
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล
โทร : 0819531070
 
สำนักปลัด
 


 
นางภัทริกา วรายุทธสกุล
หัวหน้าสำนักปลัด
โทร : 0843823114


นางสาริสา ทักษี
นักพัฒนาชุมชนชำนาญการ
โทร : 0979234845


นายพันธุ์นุชิต จันทะวงษ์
นักทรัพยากรบุคคลชำนาญการ
โทร : 0979589639


พ.จ.ต.ธนกถต แสงอินทร์
เจ้าพนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยชำนาญงาน
โทร : 0959689379


นายกีรติ พลชัยยา
ผู้ช่วยนักวิเคราะห์นโยบายและแผน
โทร : 0612808058


นายทวีศักดิ์ บุญเกิด
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานพัฒนาชุมชน
โทร : 0994349789


นางสาวศรันยา พรมภาพ
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ
โทร : 0862148290
 
 
 
 
 
 
 
รับเรื่องราวร้องเรียน
โทร : 086-087-3885