หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
ข้อมูลพื้นฐาน

General
เกี่ยวกับ อบต.

About Us
บุคลากร

Personal
ข่าวสาร

News
ระเบียบ

Rules
แผน

Planning
สนทนา

Webboard
ติดต่อ

Contact Us
 
 
   
 
 
 
 


 
นายจักรภัทร์ ธิติมางกูร
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล
 
 


 
นางภัทริกา วรายุทธสกุล
หัวหน้าสำนักปลัด


นางสาริสา ทักษี
นักพัฒนาชุมชนชำนาญการ


นายพันธุ์นุชิต จันทะวงษ์
นักทรัพยากรบุคคลชำนาญการ


นายจักร์กทัณฑ์ ขัดธิพงษ์
นักวิเคราะห์นโยบายและแผนปฏิบัติการ


นางสาวพิชญ์สินี บุญฤทธิ์ศักดิ์
เจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน


นายกีรติ พลชัยยา
ผู้ช่วยนักวิเคราะห์นโยบายและแผน


นายทวีศักดิ์ บุญเกิด
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานพัฒนาชุมชน