หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
ประกาศจากระบบ e-GP ในเครือข่าย
หน้าหลัก
หน้าหลัก
ข้อมูลหน่วยงาน
ข้อมูลหน่วยงาน
บุคลากร
บุคลากร
การบริหารบุคคล
การบริหารบุคคล
ข่าวสาร
ข่าวสาร
แผน
แผน
รายงาน
รายงาน
ระเบียบ
ระเบียบ
บริการประชาชน
บริการประชาชน
 
องค์การบริหารส่วนตำบลสวนเมี่ยง
อำเภอชาติตระการ จังหวัดพิษณุโลก
 
 
 
 


 
นายเอกชัย มาอยู่
ผู้อำนวยการกองช่าง
รักษาราชการแทน ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลสวนเมี่ยง
โทร : 0806511379
 
สำนักปลัด
 


 
นางภัทริกา วรายุทธสกุล
หัวหน้าสำนักปลัด
โทร : 0843823114


นางสาริสา ทักษี
นักพัฒนาชุมชนชำนาญการ
โทร : 0979234845


นายพันธุ์นุชิต จันทะวงษ์
นักทรัพยากรบุคคลชำนาญการ
โทร : 0979589639


พ.จ.ต.ธนกฤต แสงอินทร์
เจ้าพนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยชำนาญงาน
โทร : 0959689379


นางสาวเกษศิรินทร์ ศิริวัฒน์
นักวิเคราะห์นโยบายและแผนปฏิบัติการ
โทร : 0869269282


นายณัฐพงศ์ จันทะคูณ
เจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน
โทร : 080-789-7514


นายกีรติ พลชัยยา
ผู้ช่วยนักวิเคราะห์นโยบายและแผน
โทร : 0612808058
 
 
 
 
 
 
 
 
รับเรื่องราวร้องเรียน
โทร : 086-087-3885