หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
หน้าหลัก
หน้าหลัก
ข้อมูลหน่วยงาน
ข้อมูลหน่วยงาน
บุคลากร
บุคลากร
ข่าวสาร
ข่าวสาร
แผน
แผน
รายงาน
รายงาน
ระเบียบ
ระเบียบ
บริการประชาชน
บริการประชาชน
 
องค์การบริหารส่วนตำบลสวนเมี่ยง
อำเภอชาติตระการ จังหวัดพิษณุโลก
 
 
 
 


 
นายจักรภัทร์ ธิติมางกูร
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล
 
สำนักปลัด
 


 
นางภัทริกา วรายุทธสกุล
หัวหน้าสำนักปลัด


นางสาริสา ทักษี
นักพัฒนาชุมชนชำนาญการ


นายพันธุ์นุชิต จันทะวงษ์
นักทรัพยากรบุคคลชำนาญการ


นายจักร์กทัณฑ์ ขัดธิพงษ์
นักวิเคราะห์นโยบายและแผนปฏิบัติการ


นางสาวพิชญ์สินี บุญฤทธิ์ศักดิ์
เจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน


นายกีรติ พลชัยยา
ผู้ช่วยนักวิเคราะห์นโยบายและแผน


นายทวีศักดิ์ บุญเกิด
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานพัฒนาชุมชน
 
 
 
 
 
 
 
รับเรื่องราวร้องเรียน
โทร : 086-087-3885