หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
ประกาศจากระบบ e-GP ในเครือข่าย
หน้าหลัก
หน้าหลัก
ข้อมูลหน่วยงาน
ข้อมูลหน่วยงาน
บุคลากร
บุคลากร
การบริหารบุคคล
การบริหารบุคคล
ข่าวสาร
ข่าวสาร
แผน
แผน
รายงาน
รายงาน
ระเบียบ
ระเบียบ
บริการประชาชน
บริการประชาชน
 
องค์การบริหารส่วนตำบลสวนเมี่ยง
อำเภอชาติตระการ จังหวัดพิษณุโลก
 
 
 
หัวหน้าส่วนราชการ
 


 
นายเอกชัย มาอยู่
ผู้อำนวยการกองช่าง
รักษาราชการแทน ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลสวนเมี่ยง
โทร : 0806511379
 
หัวหน้าส่วนราชการ
 


นางภัทริกา วรายุทธสกุล
หัวหน้าสำนักปลัด
โทร : 0843823114


นางลำใย บุญเกิด
ผู้อำนวยการกองคลัง
โทร : 0836287224


นายเอกชัย มาอยู่
ผู้อำนวยการกองช่าง
โทร : 0806511379


นางเทวิกา ทองแดง
ครูชำนาญการ
รักษาราชการแทน ผู้อำนวยการกองการศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม
โทร : 0823957792


นางภัทริกา วรายุทธสกุล
หัวหน้าสำนักปลัด
รักษาราชการแทน ผู้อำนวยการกองส่งเสริมการเกษตร
โทร : 0843823114
 
 
 
 
 
 
 
 
รับเรื่องราวร้องเรียน
โทร : 086-087-3885