หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
ประกาศจากระบบ e-GP ในเครือข่าย
หน้าหลัก
หน้าหลัก
ข้อมูลหน่วยงาน
ข้อมูลหน่วยงาน
บุคลากร
บุคลากร
การบริหารบุคคล
การบริหารบุคคล
ข่าวสาร
ข่าวสาร
แผน
แผน
รายงาน
รายงาน
ระเบียบ
ระเบียบ
บริการประชาชน
บริการประชาชน
 
องค์การบริหารส่วนตำบลสวนเมี่ยง
อำเภอชาติตระการ จังหวัดพิษณุโลก
 
 
 
 ถนนลาดยางแอสฟัลท์ จำนวน 1 สาย

ถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก จำนวน 18 สาย

ถนนลูกรัง จำนวน 66 สาย

ทางลำลอง จำนวน 30 สายแก่งบัวคำ ตั้งอยู่ที่ หมู่ที่ 7 บ้านแก่งบัวคำ
 


         
แหล่งน้ำธรรมชาติ

ลำห้วย, ลำน้ำ จำนวน 2 สาย

บึง, หนอง จำนวน 3 สาย

อ่างเก็บน้ำ จำนวน 4 แห่ง
แหล่งน้ำที่สร้างขึ้น

ฝาย จำนวน 5 สาย

บ่อโยก จำนวน 1 แห่ง

ระบบประปาหมู่บ้าน จำนวน จำนวน 9 แห่ง

ระบบประปาภูเขา จำนวน 1 แห่ง

ถังเก็บน้ำฝน จำนวน 2 แห่ง
 
 
 
 
 
รับเรื่องราวร้องเรียน
โทร : 086-087-3885