หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
ข้อมูลพื้นฐาน

General
เกี่ยวกับ อบต.

About Us
บุคลากร

Personal
ข่าวสาร

News
ระเบียบ

Rules
แผน

Planning
สนทนา

Webboard
ติดต่อ

Contact Us
 
 
   
 
 
 
 ถนนลาดยางแอสฟัลท์ จำนวน 1 สาย

ถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก จำนวน 18 สาย

ถนนลูกรัง จำนวน 66 สาย

ทางลำลอง จำนวน 30 สายแก่งบัวคำ ตั้งอยู่ที่ หมู่ที่ 7 บ้านแก่งบัวคำ
 


         
แหล่งน้ำธรรมชาติ

ลำห้วย, ลำน้ำ จำนวน 2 สาย

บึง, หนอง จำนวน 3 สาย

อ่างเก็บน้ำ จำนวน 4 แห่ง
แหล่งน้ำที่สร้างขึ้น

ฝาย จำนวน 5 สาย

บ่อโยก จำนวน 1 แห่ง

ระบบประปาหมู่บ้าน จำนวน จำนวน 9 แห่ง

ระบบประปาภูเขา จำนวน 1 แห่ง

ถังเก็บน้ำฝน จำนวน 2 แห่ง