หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
ประกาศจากระบบ e-GP ในเครือข่าย
หน้าหลัก
หน้าหลัก
ข้อมูลหน่วยงาน
ข้อมูลหน่วยงาน
บุคลากร
บุคลากร
การบริหารบุคคล
การบริหารบุคคล
ข่าวสาร
ข่าวสาร
แผน
แผน
รายงาน
รายงาน
ระเบียบ
ระเบียบ
บริการประชาชน
บริการประชาชน
 
องค์การบริหารส่วนตำบลสวนเมี่ยง
อำเภอชาติตระการ จังหวัดพิษณุโลก
 
 
 
หลักเกณฑ์การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล
 
  ยกเลิกการค้นหา
 
การให้คุณให้โทษและการสร้างขวัญกำลังใจ [ 4 เม.ย. 2566 ]  อ่าน : 14  
 
การประเมินผลการปฏิบัติราชการ [ 4 เม.ย. 2566 ]  อ่าน : 18  
 
การพัฒนาบุคลากร [ 4 เม.ย. 2566 ]  อ่าน : 18  
 
การบรรจุและแต่งตั้งบุคลากร [ 4 เม.ย. 2566 ]  อ่าน : 19  
 
การสรรหาและคัดเลือกบุุคลากร [ 4 เม.ย. 2566 ]  อ่าน : 28  
 
ขั้นตอนการบรรจุแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการ [ 4 ม.ค. 2566 ]  อ่าน : 28  
 
กำหนดแนวทางปฏิบัติเกี่ยวกับการมาปฏิบัติราชการของพนักงานส่วนตำบลและพนักงานจ้างของ อบต.สวนเมี่ยง [ 4 ม.ค. 2566 ]  อ่าน : 10  
 
กำหนดจำนวนครั้งของการลาและการมาสายของพนักงานส่วนตำบลและพนักงานจ้าง อบต.สวนเมี่ยง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 [ 4 ม.ค. 2566 ]  อ่าน : 8  
 
หลักเกณฑ์และวิธีการประเมินผลการปฎิบัติงานพนักงานส่วนตำบล ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 [ 20 ธ.ค. 2565 ]  อ่าน : 26  
 
แผนพัฒนาบุคลากร ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 [ 20 ธ.ค. 2565 ]  อ่าน : 26  
 
  (1)     2   
 
 
 
 
 
รับเรื่องราวร้องเรียน
โทร : 086-087-3885