หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
ประกาศจากระบบ e-GP ในเครือข่าย
หน้าหลัก
หน้าหลัก
ข้อมูลหน่วยงาน
ข้อมูลหน่วยงาน
บุคลากร
บุคลากร
การบริหารบุคคล
การบริหารบุคคล
ข่าวสาร
ข่าวสาร
แผน
แผน
รายงาน
รายงาน
ระเบียบ
ระเบียบ
บริการประชาชน
บริการประชาชน
 
องค์การบริหารส่วนตำบลสวนเมี่ยง
อำเภอชาติตระการ จังหวัดพิษณุโลก
 
 
 
การส่งเสริมความโปร่งใสและป้องกันการทุจริตภายในหน่วยงาน
 
  ยกเลิกการค้นหา
 
การประชุมหรือฝึกอบรมที่มีการสอดแทรกสาระด้านจริยธรรมของเจ้าหน้าที่ของรัฐในหลักสูตร [ 31 ม.ค. 2566 ]  อ่าน : 4  
 
แบบรายงานผลการนำการประเมินจริยธรรมไปใช้ในกระบวนการบริหารทรัพยากรบุคคล [ 30 ม.ค. 2566 ]  อ่าน : 5  
 
แนวทางการปฏิบัติตนของข้าราชการส่วนท้องถิ่นตามประมวลจริยธรรมข้าราชการส่วนท้องถิ่น [ 30 ม.ค. 2566 ]  อ่าน : 5  
 
แต่งตั้งคณะกรรมการจริยธรรมข้าราชการองค์การบริหารส่วนตำบลสวนเมี่ยง [ 27 ม.ค. 2566 ]  อ่าน : 3  
 
แต่งตั้งคณะทำงานจัดทำประมวลจริยธรรมของข้าราชการส่วนท้องถิ่น [ 27 ม.ค. 2566 ]  อ่าน : 2  
 
ประมวลจริยธรรมพนักงานส่วนท้องถิ่น [ 29 ธ.ค. 2565 ]  อ่าน : 18  
 
ประมวลจริยธรรมสมาชิกสภาท้องถิ่น [ 29 ธ.ค. 2565 ]  อ่าน : 10  
 
ประมวลจริยธรรมผู้บริหารท้องถิ่น [ 29 ธ.ค. 2565 ]  อ่าน : 10  
 
no gift policy งดรับ งดให้ ของขวัญ รวมถึงผลประโยชน์อื่นใดในเทศกาลปีใหม่ และเทศกาลต่างๆ [ 23 ธ.ค. 2565 ]  อ่าน : 24  
 
ประกาศเจตนรมณ์ เรื่อง เจ้าหน้าที่ พนักงานอบต.สวนเมี่ยง ทุกคนแสดงเจตจำนงสุจริต และงดรับ งดให้ ของขวัญ ของกำนัลทุกชนิด no gift policy [ 23 ธ.ค. 2565 ]  อ่าน : 28  
 
  (1)     2   
 
 
 
 
 
รับเรื่องราวร้องเรียน
โทร : 086-087-3885