หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
ประกาศจากระบบ e-GP ในเครือข่าย
องค์การบริหารส่วนตำบล สวนเมี่ยง ใช้คุกกี้เพื่อพัฒนาประสิทธิภาพ และประสบการณ์ที่ดีในการใช้เว็บไซต์ของคุณ คุณสามารถศึกษารายละเอียดได้ที่ นโยบายคุกกี้
ยอมรับ
หน้าหลัก
หน้าหลัก
ข้อมูลหน่วยงาน
ข้อมูลหน่วยงาน
บุคลากร
บุคลากร
การบริหารบุคคล
การบริหารบุคคล
ข่าวสาร
ข่าวสาร
แผน
แผน
รายงาน
รายงาน
ระเบียบ
ระเบียบ
บริการประชาชน
บริการประชาชน
 
องค์การบริหารส่วนตำบลสวนเมี่ยง
อำเภอชาติตระการ จังหวัดพิษณุโลก
 
 
 
กฎหมายที่เกี่ยวข้อง
 
  ยกเลิกการค้นหา
 
พระราชบัญญัติ องค์การบริหารส่วนจังหวัด ฉบับที่ 5 พ.ศ. 2562 [ 13 มิ.ย. 2566 ]  อ่าน : 53  
 
พระราชบัญญัติ องค์การบริหารส่วนจังหวัด พ.ศ. 2540 และแก้ไขเพิ่มเติมถึง(ฉบับที่ 4) พ.ศ.2552 [ 13 มิ.ย. 2566 ]  อ่าน : 53  
 
พระราชบัญญัติ เทศบาล (ฉบับที่ 14) [ 13 มิ.ย. 2566 ]  อ่าน : 54  
 
พระราชบัญญัติ เทศบาล พ.ศ.2496 และแก้ไขเพิ่มเติมถึง(ฉบับที่ 13) พ.ศ. 2552 [ 13 มิ.ย. 2566 ]  อ่าน : 56  
 
พระราชบัญญัติ กำหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2542 และแก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2549 [ 13 มิ.ย. 2566 ]  อ่าน : 59  
 
พระราชบัญญัติสภาตำบลและองค์การบริหารสว่นตำบล พ.ศ.2537 และแก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 7) พ.ศ.2562 [ 13 มิ.ย. 2566 ]  อ่าน : 57  
 
พระราชกฤษฎีกาว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี พ.ศ. 2546 [ 28 ธ.ค. 2565 ]  อ่าน : 70  
 
ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วย ข้อบังคับการประชุมสภาท้องถิ่น (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2565 [ 28 ธ.ค. 2565 ]  อ่าน : 73  
 
ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยข้อบังคับการประชุมสภาท้องถิ่น (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2554 [ 28 ธ.ค. 2565 ]  อ่าน : 74  
 
ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยข้อบังคับการประชุมสภาท้องถิ่น พ.ศ. 2547 [ 28 ธ.ค. 2565 ]  อ่าน : 76  
 
(1)    
 
 
 
 
 
รับเรื่องราวร้องเรียน
โทร : 086-087-3885