หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
หน้าหลัก
หน้าหลัก
ข้อมูลหน่วยงาน
ข้อมูลหน่วยงาน
บุคลากร
บุคลากร
ข่าวสาร
ข่าวสาร
แผน
แผน
รายงาน
รายงาน
ระเบียบ
ระเบียบ
บริการประชาชน
บริการประชาชน
 
 
ประกาศ
 
 
  ยกเลิกการค้นหา
 
การแสดงเจตจำนงด้านคุณธรรมและความโปร่งใสในการบริหารงาน [ 2 เม.ย. 2564 ]  อ่าน : 2  
 
หลักเกณฑ์การสรรหาและคัดเลือกพนักงานส่วนตำบล [ 29 มี.ค. 2564 ]  อ่าน : 3  
 
หลักเกณฑ์และวิธีการประเมินผลการปฏิบัติงานของพนักงานส่วนตำบล ประจำปีงบประมณ พ.ศ. 2564 ครึ่งปีแรก [ 29 มี.ค. 2564 ]  อ่าน : 1  
 
หลักเกณฑ์และวิธีการประเมินผลการปฏิบัติงานของพนักงานจ้าง ประจำปีงบประมณ พ.ศ. 2564 ครึ่งปีแรก [ 29 มี.ค. 2564 ]  อ่าน : 1  
 
อัตราร้อยละของฐานในการคำนวนที่ใช้เป็นเกณฑ์ในการคำนวนเพื่อเลื่อนขั้นเงินเดือน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ครึ่งปีแรก [ 29 มี.ค. 2564 ]  อ่าน : 1  
 
มาตรฐานทางคุณธรรมและจริยธรรม ของพนักงานส่วนตำบลและพนักงานจ้าง [ 15 ธ.ค. 2563 ]  อ่าน : 14  
 
กำหนดโครงสร้างการแบ่งส่วนราชการและการแบ่งงานภายใน [ 15 ธ.ค. 2563 ]  อ่าน : 12  
 
ใช้แผนพัฒนาบุคลากร ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564-2566 [ 15 ธ.ค. 2563 ]  อ่าน : 14  
 
ใช้แผนอัตรากำลัง 3 ปี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564-2566 [ 15 ธ.ค. 2563 ]  อ่าน : 12  
 
  (1)