หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
หน้าหลัก
หน้าหลัก
ข้อมูลหน่วยงาน
ข้อมูลหน่วยงาน
บุคลากร
บุคลากร
ข่าวสาร
ข่าวสาร
แผน
แผน
รายงาน
รายงาน
ระเบียบ
ระเบียบ
บริการประชาชน
บริการประชาชน
 
 
คำสั่ง
 
 
  ยกเลิกการค้นหา
 
การจัดพนักงานส่วนตำบลและพนักงานจ้างลงสู่ตำแหน่งและการกำหนดเลขที่ตำแหน่ง [ 15 ธ.ค. 2563 ]  อ่าน : 13  
 
แต่งตั้งคณะกรรมการติดตาม และประเมินผลแผนพัฒนาบุคลากร ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564-2566 [ 15 ธ.ค. 2563 ]  อ่าน : 13  
 
แต่งตั้งคณะกรรมการจัดทำแผนอัตรากำลัง 3 ปี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564-2566 [ 15 ธ.ค. 2563 ]  อ่าน : 16  
 
แต่งตั้งคณะกรรมการจัดทำแผนพัฒนาบุคลากร ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564-2566 [ 15 ธ.ค. 2563 ]  อ่าน : 13  
 
  (1)