หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
ประกาศจากระบบ e-GP ในเครือข่าย
หน้าหลัก
หน้าหลัก
ข้อมูลหน่วยงาน
ข้อมูลหน่วยงาน
บุคลากร
บุคลากร
การบริหารบุคคล
การบริหารบุคคล
ข่าวสาร
ข่าวสาร
แผน
แผน
รายงาน
รายงาน
ระเบียบ
ระเบียบ
บริการประชาชน
บริการประชาชน
 
องค์การบริหารส่วนตำบลสวนเมี่ยง
อำเภอชาติตระการ จังหวัดพิษณุโลก
 
 
 
 


 
การสมัครเข้าร่วมจำหน่ายสินค้าในตลาดนัดชุมชนชาติตระการยามแลง ป่าแดงฮั่นแน้ว  
 

📢ข่าวประชาสัมพันธ์ องค์การบริหารส่วนตำบลสวนเมี่ยง
     ด้วยอำเภอชาติตระการกำหนดดำเนินโครงการตลาดนัดชุมชน ชาติตระการยามแลง ป่าแดงฮั่นแน้ว ขึ้น เพื่อเป็นช่องทางการตลาดให้กับคนในชุมชน เป็นการกระตุ้นเศรษฐกิจชุมชน สร้างความเข้มแข็งให้กับชุมชน ในทุกวันพฤหัสบดี ที่ 3 ของเดือน เวลา 17.00 น. เป็นต้นไป ณ ลานกิจกรรมที่ว่าการอำเภอชาติตระการ(ด้านหน้าสำนักงานเกษตรอำเภอชาติตระการ) โดยกำหนดดำเนินการครั้งที่ 1 ในวันที่ 25 พฤษภาคม 2566
     จึงขอประชาสัมพันธ์การจัดงานดังกล่าว ให้กับผู้ที่สนใจ สมัครเข้าร่วมจำหน่ายสินค้าในตลาดนัดชุมชนฯ ครั้งที่ 1 วันที่ 25 พฤษภาคม 2566 โดยส่งใบสมัครได้ที่สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอชาติตระการ ภายใน วันที่ 19 พฤษภาคม 2566 หากพ้นกำหนดจะถือว่าไม่ประสงค์จะเข้าร่วมจำหน่ายสินค้าในตลาดนัดชุมชนฯ

 

ข่าว ณ. วันที่ 19 พ.ค. 2566 เวลา 14.33 น. โดย คุณ ดุษฏี กงเกตุ

ผู้เข้าชม 10 ท่าน

 
 
 
 
 
 
รับเรื่องราวร้องเรียน
โทร : 086-087-3885