หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
ประกาศจากระบบ e-GP ในเครือข่าย
หน้าหลัก
หน้าหลัก
ข้อมูลหน่วยงาน
ข้อมูลหน่วยงาน
บุคลากร
บุคลากร
การบริหารบุคคล
การบริหารบุคคล
ข่าวสาร
ข่าวสาร
แผน
แผน
รายงาน
รายงาน
ระเบียบ
ระเบียบ
บริการประชาชน
บริการประชาชน
 
องค์การบริหารส่วนตำบลสวนเมี่ยง
อำเภอชาติตระการ จังหวัดพิษณุโลก
 
 
 
  
ข่าวประชาสัมพันธ์ การลงทะเบียนขอใช้สิทธิลงคะแนนก่อนวันเลือกตั้ง  
 

📢ข่าวประชาสัมพันธ์องค์การบริหารส่วนตำบลสวนเมี่ยง
     ตามที่ได้มีพระราชกฤษฎีกายุบสภาผู้แทนราษฎร พ.ศ. 2566 และคณะกรรมการการเลือกตั้งได้ประกาศกำหนดให้วันที่ 14 พฤษภาคม  2566 เป็นวันเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรและกำหนดให้วันที่ 7 พฤษภาคม 2566 เป็นวันออกเสียงลงคะแนนก่อนวันเลือกตั้ง นั้น
     สำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งประจำจังหวัดพิษณุโลก จึงขอประชาสัมพันธ์ให้ผู้มีสิทธิเลือกตั้งที่ประสงค์ขอใช้สิทธิลงคะแนนก่อนวันเลือกตั้งทราบถึงวิธีการหรือช่องทางในการดำเนินการลงทะเบียนขอใช้สิทธิลงคะแนนก่อนวันเลือกตั้ง

 

ข่าว ณ. วันที่ 7 เม.ย. 2566 เวลา 14.03 น. โดย คุณ ดุษฏี กงเกตุ

ผู้เข้าชม 24 ท่าน

 
 
 
 
 
 
รับเรื่องราวร้องเรียน
โทร : 086-087-3885