หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
ประกาศจากระบบ e-GP ในเครือข่าย
หน้าหลัก
หน้าหลัก
ข้อมูลหน่วยงาน
ข้อมูลหน่วยงาน
บุคลากร
บุคลากร
การบริหารบุคคล
การบริหารบุคคล
ข่าวสาร
ข่าวสาร
แผน
แผน
รายงาน
รายงาน
ระเบียบ
ระเบียบ
บริการประชาชน
บริการประชาชน
 
องค์การบริหารส่วนตำบลสวนเมี่ยง
อำเภอชาติตระการ จังหวัดพิษณุโลก
 
 
 
 


 
อำเภอชาติตระการประกาศให้ชายไทยที่มีสัญชาติเป็นไทยตามกฎหมาย เกิดปีพุทธศักราช 2548 ไปแสดงตนลงบัญชีทหารกองเกิน ณ ที่ว่าการอำเภอชาติตระการ (หน่วยสัสดีอำเภอฯ) ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป จนถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2565  
 

ข่าวประชาสัมพันธ์ องค์การบริหารส่วนตำบลสวนเมี่ยง
       อำเภอชาติตระการประกาศให้ชายไทยที่มีสัญชาติเป็นไทยตามกฎหมาย เกิดปีพุทธศักราช 2548 ไปแสดงตนลงบัญชีทหารกองเกิน ณ ที่ว่าการอำเภอชาติตระการ (หน่วยสัสดีอำเภอฯ) ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป จนถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2565 ทุกวันตามเวลาราชการ ผู้ใดไม่สามารถจะไปลงบัญชีทหารกองเกินด้วยตนเองได้ต้องให้บุคคลซึ่งบรรลุนิติภาวะและพอจะเชื่อถือได้ไปแจ้งแทน หากพ้นกำหนดถือว่ามีแจตนาหลีกเลี่ยงหรือขัดขืนจะมีความผิดตามมาตรา 44 ต้องระวางโทษจำคุกไม่เกินสามเดือน หรือปรับไม่เกินสามร้อยบาท หรือทั้งจำทั้งปรับ  ‼️ผู้ที่จะไปแสดงตนลงบัญชีทหารกองเกินจะต้องนำ ทะเบียนบ้านของเจ้าตัวและของบิดามารดา(ตัวจริง) , บัตรประจำตัวประชาชน และสูติบัตร(ถ้ามี) ไปแสดงด้วย

 

ข่าว ณ. วันที่ 8 ก.ย. 2565 เวลา 14.57 น. โดย คุณ ดุษฏี กงเกตุ

ผู้เข้าชม 3 ท่าน

 
 
 
 
 
 
รับเรื่องราวร้องเรียน
โทร : 086-087-3885