หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
ประกาศจากระบบ e-GP ในเครือข่าย
หน้าหลัก
หน้าหลัก
ข้อมูลหน่วยงาน
ข้อมูลหน่วยงาน
บุคลากร
บุคลากร
ข่าวสาร
ข่าวสาร
แผน
แผน
รายงาน
รายงาน
ระเบียบ
ระเบียบ
บริการประชาชน
บริการประชาชน
 
องค์การบริหารส่วนตำบลสวนเมี่ยง
อำเภอชาติตระการ จังหวัดพิษณุโลก
 
 
 
 

 
กิจกรรมการฉีดพ่นหมอกควันสารเคมีกำจัดยุงลาย และแจกทรายอะเบทเพื่อกำจัดลูกน้ำยุงลาย ทั้ง 10 หมู่บ้านในพื้นที่ตำบลสวนเมี่ยงเป็นการป้องกันการระบาดของโรคไข้เลือดออกในพื้นที่ ตามโครงการรณรงค์และป้องกันโรคไข้เลือดออก  
 

ระหว่างวันที่ 9 - 13 เดือน พฤษภาคม พ.ศ. 2565 ทีมงานอบต.สวนเมี่ยง ร่วมกับผู้นำท้องที่ ผู้นำท้องถิ่น อสม.ในพื้นที่ ดำเนินการฉีดพ่นหมอกควันสารเคมีกำจัดยุงลาย และแจกทรายอะเบทเพื่อกำจัดลูกน้ำยุงลาย ทั้ง 10 หมู่บ้านในพื้นที่ตำบลสวนเมี่ยง อำเภอชาติตระการ จังหวัดพิษณุโลก เป็นการป้องกันการระบาดของโรคไข้เลือดออกในพื้นที่ ตามโครงการรณรงค์และป้องกันโรคไข้เลือดออก

 

ข่าว ณ. วันที่ 12 พ.ค. 2565 เวลา 10.04 น. โดย คุณ ณิชกานต์ อินปัน

ผู้เข้าชม 7 ท่าน

 
 
 
รูปชุดก่อน
รูปชุดถัดไป
 
คลิกที่ภาพเพื่อขยาย

ลำดับภาพที่ 1/15

ลำดับภาพที่ 2/15

ลำดับภาพที่ 3/15

ลำดับภาพที่ 4/15

ลำดับภาพที่ 5/15

ลำดับภาพที่ 6/15

ลำดับภาพที่ 7/15

ลำดับภาพที่ 8/15

ลำดับภาพที่ 9/15

ลำดับภาพที่ 10/15

ลำดับภาพที่ 11/15

ลำดับภาพที่ 12/15

ลำดับภาพที่ 13/15

ลำดับภาพที่ 14/15

ลำดับภาพที่ 15/15
<<
>>
X
 
 
 
 
 
รับเรื่องราวร้องเรียน
โทร : 055-009-893