หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
ข้อมูลพื้นฐาน

General
เกี่ยวกับ อบต.

About Us
บุคลากร

Personal
ข่าวสาร

News
ระเบียบ

Rules
แผน

Planning
สนทนา

Webboard
ติดต่อ

Contact Us
 
 
   
 
 
 
 


นายสมคิด ศรีวงวาด
ประธานสภา อบต.
 


นายทิวา พิเศษพิริยกุล
รองประธานสภา อบต.


นายจักรภัทร์ ธิติมางกูร
เลขานุการสภา อบต.
 
 


นายสวาท จันทะคุณ
สมาชิกสภา อบต. หมู่ที่ 1


นางเรียน พลชัยยา
สมาชิกสภา อบต. หมู่ที่ 1


นายประหยัด เมาพัด
สมาชิกสภา อบต. หมู่ที่ 2


นางนิศารัตน์ ยศปัญญา
สมาชิกสภา อบต. หมู่ที่ 3


นายบุญทา สีจิจตะ
สมาชิกสภา อบต. หมู่ที่ 3


นายสมจิตร เนตรทิพย์
สมาชิกสภา อบต. หมู่ที่ 4