หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
ประกาศจากระบบ e-GP ในเครือข่าย
หน้าหลัก
หน้าหลัก
ข้อมูลหน่วยงาน
ข้อมูลหน่วยงาน
บุคลากร
บุคลากร
การบริหารบุคคล
การบริหารบุคคล
ข่าวสาร
ข่าวสาร
แผน
แผน
รายงาน
รายงาน
ระเบียบ
ระเบียบ
บริการประชาชน
บริการประชาชน
 
องค์การบริหารส่วนตำบลสวนเมี่ยง
อำเภอชาติตระการ จังหวัดพิษณุโลก
 
 
 
 


นายศักสิทธิ์ สีบุ
ประธานสภา อบต.สวนเมี่ยง
สมาชิกสภา อบต.สวนเมี่ยง หมู่ที่ 6 บ้านโคกใหญ่
โทร : 0913942875
 


นายทองยศ โสพรม
รองประธานสภา อบต.สวนเมี่ยง
สมาชิกสภา อบต.สวนเมี่ยง หมู่ที่ 5 บ้านห้วยหมากหล่ำ
โทร : 0895677265


นางเกตนิกา จันทะวงษ์
เลขานุการสภา อบต.สวนเมี่ยง
สมาชิกสภา อบต.สวนเมี่ยง หมู่ที่ 9 บ้านเนินหนองบัว
โทร : 0917276968
 
 


นายสวาท จันทะคุณ
สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลสวนเมี่ยง หมู่ที่ 1 บ้านสวนเมี่ยง
โทร : 0848950345


นายประหยัด เมาพัด
สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลสวนเมี่ยง หมู่ที่ 2 บ้านหนองขาหย่าง
โทร : 0948371329


นายหวาย จันทะกาว
สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลสวนเมี่ยง หมู่ที่ 3 บ้านน้อย
โทร : 0640671505


นางสาววลัยรัก คุ้มวันดี
สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลสวนเมี่ยง หมู่ที่ 4 บ้านห้วยช้างแทง
โทร : 0878394338


นายชูเกียรติ หมื่นยศ
สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลสวนเมี่ยง หมู่ที่ 7 บ้านแก่งบัวคำ


นายฟอง ไชยะปัน
สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลสวนเมี่ยง หมู่ที่ 8 บ้านเนินช้างแทง
โทร : 0650067687
 
 
 
 
 
รับเรื่องราวร้องเรียน
โทร : 086-087-3885