หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
หน้าหลัก
หน้าหลัก
ข้อมูลหน่วยงาน
ข้อมูลหน่วยงาน
บุคลากร
บุคลากร
ข่าวสาร
ข่าวสาร
แผน
แผน
รายงาน
รายงาน
ระเบียบ
ระเบียบ
บริการประชาชน
บริการประชาชน
 
องค์การบริหารส่วนตำบลสวนเมี่ยง
อำเภอชาติตระการ จังหวัดพิษณุโลก
 
 
 
 


นายสมคิด ศรีวงวาด
ประธานสภา อบต.
 


นายจักรภัทร์ ธิติมางกูร
เลขานุการสภา อบต.


นายสวาท จันทะคุณ
สมาชิกสภา อบต. หมู่ที่ 1
 
 


นางเรียน พลชัยยา
สมาชิกสภา อบต. หมู่ที่ 1


นายประหยัด เมาพัด
สมาชิกสภา อบต. หมู่ที่ 2


นางนิศารัตน์ ยศปัญญา
สมาชิกสภา อบต. หมู่ที่ 3


นายบุญทา สีจิจตะ
สมาชิกสภา อบต. หมู่ที่ 3


นายสมจิตร เนตรทิพย์
สมาชิกสภา อบต. หมู่ที่ 4


นายรัญ สีฟอง
สมาชิกสภา อบต. หมู่ที่ 4
 
 
 
 
 
รับเรื่องราวร้องเรียน
โทร : 086-087-3885