หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
ประกาศจากระบบ e-GP ในเครือข่าย
หน้าหลัก
หน้าหลัก
ข้อมูลหน่วยงาน
ข้อมูลหน่วยงาน
บุคลากร
บุคลากร
การบริหารบุคคล
การบริหารบุคคล
ข่าวสาร
ข่าวสาร
แผน
แผน
รายงาน
รายงาน
ระเบียบ
ระเบียบ
บริการประชาชน
บริการประชาชน
 
 
การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
(Integrity and transparency Assessment: ITA)
 
ITA ปี พ.ศ.2566
ตัวชี้วัดย่อยที่ 9.2 การบริหารงาน
การดำเนินงาน
ข้อ URL คำอธิบาย
o11 แผนดำเนินงานและการใช้งบประมาณประจำปี https://www.suanmeang.go.th/ho... https://www.suanmeang.go.th/pr... https://www.suanmeang.go.th/pr... 1.เข้าหน้าแรกเว็บไซต์
2.ไปที่เมนูแผน
3.เข้าเมนูแผนการดำเนินงาน
o12 รายงานการกำกับติดตามการดำเนินงานและการใช้งบประมาณประจำปีรอบ 6 เดือน รอลิงค์
o13 รายงานผลการดำเนินงานประจำปี https://www.suanmeang.go.th/ho... https://www.suanmeang.go.th/pr... https://www.suanmeang.go.th/pr... 1.เข้าหน้าแรกเว็บไซต์
2.ไปที่เมนูรายงาน
3.เข้าเมนูรายงานผลการปฏิบัติงานประจำปี
การปฏิบัติงาน
ข้อ URL คำอธิบาย
o14 คู่มือหรือมาตรฐานการปฏิบัติงาน https://www.suanmeang.go.th/ho... https://www.suanmeang.go.th/pr... 1.หน้าแรกเว็บไซต์
2.ไปที่เมนูข้อมูลหน่วยงาน
3.เข้าเมนูคู่มือการปฏิบัติงาน
การให้บริการ
ข้อ URL คำอธิบาย
o15 คู่มือหรือมาตรฐานการให้บริการ https://www.suanmeang.go.th/ho... https://www.suanmeang.go.th/pr... 1.หน้าแรกเว็บไซต์
2.ไปที่เมนูข้อมูลหน่วยงาน
3.เข้าเมนูคู่มือหรือมาตรฐานการให้บริการ
o16 ข้อมูลเชิงสถิติการให้บริการ https://www.suanmeang.go.th/ho... https://www.suanmeang.go.th/pr... https://www.suanmeang.go.th/pr... 1.หน้าแรกเว็บไซต์
2.ไปที่เมนูรายงาน
3.เข้าเมนูสถิติ
o17 รายงานผลการสำรวจความพึงพอใจการให้บริการ https://www.suanmeang.go.th/ho... https://www.suanmeang.go.th/pr... 1.หน้าแรกเว็บไซต์
2.ไปที่เมนูรายงาน
3.เข้าเมนูรายงานอื่นๆ
o18 E-Service https://www.suanmeang.go.th/ho... https://docs.google.com/forms/... https://docs.google.com/forms/... 1.เข้าหน้าแรกเว็บไซต์
2.เลื่อนลงมาด้านล่างของเว็บไซต์
3.E-Service
 
   1     (2)     3      4      5