หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
หน้าหลัก
หน้าหลัก
ข้อมูลหน่วยงาน
ข้อมูลหน่วยงาน
บุคลากร
บุคลากร
ข่าวสาร
ข่าวสาร
แผน
แผน
รายงาน
รายงาน
ระเบียบ
ระเบียบ
บริการประชาชน
บริการประชาชน
 
ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลสวนเมี่ยง
คณะผู้บริหารองค์การบริหารส่วนตำบลสวนเมี่ยง
คณะผู้บริหารองค์การบริหารส่วนตำบลสวนเมี่ยง
"มุ่งมั่นนำการศึกษา พัฒนาคุณภาพชีวิต
พิชิตความยากจน ชุมชนมีส่วนร่วมต้านยาเสพติด
สร้างจิตสำนึกรักษ์สิ่งแวดล้อม พร้อมวัฒนธรรมประเพณี"
วิสัยทัศน์องค์การบริหารส่วนตำบลสวนเมี่ยง
นายจักรภัทร์ ธิติมางกูร
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลสวนเมี่ยง
นายยรรยงค์ สุวรรณพงษ์
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลสวนเมี่ยง
ผลิตภัณฑ์สร้างรายได้ในท้องถิ่น
"ชุมชนต้นเมี่ยง ลือเลื่องป่าผักหวาน
มีลานด่านเห็ด หินเพชรตาดเหล็กไฟ
มองไกลชมเขื่อนแควน้อยบนเขาเขียว
เลาะเลี้ยวล่องแก่งบัวคำ"
คำขวัญประจำตำบลสวนเมี่ยง
ส่งเสริมการศึกษาแก่เยาวชนอย่างทั่วถึง