หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
ประกาศจากระบบ e-GP ในเครือข่าย
องค์การบริหารส่วนตำบล สวนเมี่ยง ใช้คุกกี้เพื่อพัฒนาประสิทธิภาพ และประสบการณ์ที่ดีในการใช้เว็บไซต์ของคุณ คุณสามารถศึกษารายละเอียดได้ที่ นโยบายคุกกี้
ยอมรับ
หน้าหลัก
หน้าหลัก
ข้อมูลหน่วยงาน
ข้อมูลหน่วยงาน
บุคลากร
บุคลากร
การบริหารบุคคล
การบริหารบุคคล
ข่าวสาร
ข่าวสาร
แผน
แผน
รายงาน
รายงาน
ระเบียบ
ระเบียบ
บริการประชาชน
บริการประชาชน
 
องค์การบริหารส่วนตำบลสวนเมี่ยง
อำเภอชาติตระการ จังหวัดพิษณุโลก
 
 
 


 

 

 
เกี่ยวกับตำบล อาณาเขตติดต่อ สภาพทั่วไป ข้อมูลประชากร
 


 
“ตำบลสวนเมี่ยง” อยู่ในเขตอำเภอชาติตระการ จังหวัดพิษณุโลก เดิมขึ้นอยู่กับตำบลป่าแดง อำเภอนครไทย หลังจากแยกอำเภอเป็นอำเภอชาติตระการ และตำบลสวนเมี่ยง ได้แยกตำบลเมื่อปี พ.ศ.2518 สาเหตุที่ได้ชื่อว่าตำบลสวนเมี่ยงเนื่องจากมีป่าเมี่ยง อยู่จำนวนมาก ราษฎรที่อาศัยอพยพมาจากบ้านนากราว แขวงบ่อแตน สาธารณรัฐ ประชาธิปไตยประชาชนลาว และจากจังหวัดใกล้เคียง เช่น จังหวัดเลย ชุมชนตั้งมาประมาณ 48 ปี
 


 
องค์การบริหารส่วนตำบลสวนเมี่ยง อำเภอชาติตระการ จังหวัดพิษณุโลก ตั้งอยู่ทางด้านทิศตะวันตกเฉียงใต้ ของที่ว่าการอำเภอชาติตระการ ระยะห่างจากอำเภอชาติตระการประมาณ 14 กิโลเมตร และตั้งอยู่ทางทิศตะวันออกเฉียงเหนือของจังหวัดพิษณุโลก ระยะทางประมาณ 107 กิโลเมตร มีเนื้อที่ประมาณ 114 ตารางกิโลเมตร
 
 
 
 
 
ทิศเหนือ ติดต่อกับ ต.บ้านดง
ต.คันโช้ง
อ.ชาติตระการ
อ.วัดโบสถ์
  ทิศใต้ ติดต่อกับ ต.บ้านกลาง
ต.คันโช้ง
อ.วังทอง
อ.วัดโบสถ์
 
ทิศตะวันออก ติดต่อกับ ต.ป่าแดง
ต.บ้านกลาง
อ.ชาติตระการ
อ.วังทอง
  ทิศตะวันตก ติดต่อกับ ต.คันโช้ง อ.วัดโบสถ์  
 
 
 
 


 
มีลักษณะเป็นแอ่งกระทะ มีภูเขาล้มรอบ
ทุกด้าน ที่อยู่อาศัยและแหล่งทำการเกษตรเป็นพื้นที่ราบ
 


   
มี 3 ฤดู ได้แก่

ฤดูร้อน

ฤดูฝน

ฤดูหนาว
 


 
ราษฎรส่วนใหญ่ประมาณร้อยละ 80 ประกอบอาชีพทำการเกษตรกรรมได้แก่ทำนา ปลูกข้าว ข้าวโพด มันสำปะหลัง ยางพารา ที่เหลือประกอบอาชีพส่วนตัวและรับจ้าง
 
 


     
จำนวนประชากรทั้งหมด 5,682 คน

ชาย  จำนวน 2,847 คน คิดเป็นร้อยละ 50.11

หญิง จำนวน 2,835 คน คิดเป็นร้อยละ 49.89
จำนวนครัวเรือนทั้งหมด 1,988 ครัวเรือน
ความหนาแน่นเฉลี่ย 49.84 คน/ตารางกิโลเมตร
 
 
 
หมู่ที่ ชื่อหมู่บ้าน
จำนวนประชากร
ชาย หญิง รวม
จำนวน
ครัวเรือน
  1   บ้านสวนเมี่ยง 293 280 573 227  
2   บ้านหนองขาหย่าง 357 374 731 243
  3   บ้านน้อย 243 255 498 155  
4   บ้านห้วยช้างแทง 257 274 531 185
  5   บ้านห้วยหมากหล่ำ 332 303 635 217  
6   บ้านโคกใหญ่ 393 384 777 303
  7   บ้านแก่งบัวคำ 147 148 295 130  
8   บ้านเนินช้างแทง 297 282 579 175
  9   บ้านเนินหนองบัว 359 335 694 107  
10   บ้านหนองชุมแสง 169 200 369 246
    รวม 2,847 2,835 5,682 1,988
 
***ข้อมูล ณ เดือนกันยายน 2565***
 
 
 
 
รับเรื่องราวร้องเรียน
โทร : 086-087-3885